שאלות ותשובות

קרנות השקעה

המחיר נקבע במפגש בין קונה למוכר ויכול להתבצע בפרמיה או בדיסקאונט ביחס ל- NAV של הקרן

הבורסה אינה מחייבת פרסום מסמכי השקעה

לא, ניתן לרשום למסחר רק יחידות השתתפות שעבורם התבצעה קריאה לכסף והתמורה התקבלה במלואה אצל החברה

התנאים שהוגדרו בהסכם ההשקעה מול המשקיע בהנפקה צמודים ליחידת ההשתתפות. מכיוון שהמסחר הוא אנונימי לא ניתן לאכוף מגבלות קשורות לזהות המשקיע. ניתן להנפיק רק חלק משותפות וכך לגדר את המגבלות הללו.

ב TASE-UP יש גישה לפלטפורמת המסחר למשקיעים כשירים ומוסדיים של הבורסה לעומת הנש"ר שנותן פתרון סליקה ותפעול בלבד

על פי סעיף 5 בתקן חשבונאות בינלאומי 40 נקבע כי –"נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן המוחזק על מנת להניב דמי שכירות או לצורך עליית ערך הונית , או שניהם ושלא לצורך 1) שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים למטרות מנהלתיות, או 2) מכירה במהלך העסקים הרגיל. הגדרות נדל"ן להשקעה כוללות גם נדל"ן מניב למגורים.

כן, בכפוף להגשת חוות דעת עו"ד של המדינה בה החברה התאגדה שאומרת כי לא קיימת מגבלת עבירות לניירות הערך וניתן לרשום אותם למסחר בישראל

כן, השותפות תפרט במסמך הרישום את החלטת המיסוי של רשות המסים המסדירה את אופן המיסוי של המחזיקים ביחידות השתתפות וניכוי המס במקור. לבירורים ועזרה בנושא נא לפנות לצוות הבורסה

הן יכולות להירשם ב– TASE UP בכפוף לכך שיציינו במסמך ההתאגדות ויציגו אישור רו"ח שהחברה עומדת בתנאי הכשירות של הבורסה לעניין סוג החברה המנפיקה

כן, ניתן לרשום חברה העוסקת בנדל"ן רק עד יוני 2022 . לאחר מכן חברות לא יוכלו להנפיק יחידות חדשות אך יוכלו להמשיך ולהיסחר ב TASE-UP

אין חובות דיווח, אבל חשוב כן לפרסם חלק מהנתונים על מנת לעניין משקיעים חדשים. 

על מנת שהחברה תוכל להכיר את המשקיעים שלה ולשתף אותם בהתפתחויות – ניתן לפרסם ב"מאיה" את פרטי יצירת הקשר וכך כל משקיע אשר רכש את המניה בבורסה יוכל ליצור קשר ישירות ולהזדהות כמחזיק במניה ולקבל מידע שוטף לא פומבי

לא, אין תנאי סף כמו כניסה לבורסה.

הפלטפורמה תהיה פתוחה לכלל הציבור לצפייה, כלומר משקיע שאינו כשיר/מוסדי יוכל לראות את שווי החברה אך לא יוכל לסחור בנייר

כן, במקרה של הפעלת המנגנון יחולקו מניות ההטבה למחזיקי המניות הקיימים

כן, בכפוף להגשת חוות דעת עו"ד של המדינה בה החברה התאגדה שאומרת כי לא קיימת מגבלת עבירות לניירות הערך וניתן לרשום אותם למסחר בישראל

ניתן לרשום מניות רגילות ומניות בכורה בכפוף לאישור הבורסה של הזכויות המוצמדות לכל סוג מניה

כן, אין מגבלה של מקום ההתאגדות של החברה.
אך התאגיד יידרש לעמוד בהנחיות החלות על רישום למסחר של ניירות ערך זרים

לא, אין תנאי סף כמו כניסה לבורסה

תהליך רישום למסחר

החברה יכולה להתקשר עם חתם/מפיץ או עם אחד השותפים לפלטפורמה או לחילופין לשווק בעצמה את הגיוס למשקיעים

רשימת החברות שירשמו למסחר ב TASE-UP תפורסם באתר הבורסה

תמחור

חובת ניתוח העסקה היא על המשקיע. מאחר והפלטפורמה נועדה למשקיעים כשירים ומתוחכמים, ההנחה היא שהם בעלי יכולת ניתוח העסקה

כן, ניתן למנות עושה שוק בנייר הערך

 

שער סגירה במערכת מוסדיים תפעול וסליקה

החברה מעבירה את הסכום הכולל לחברה לרישומים ומסלקת הבורסה סולקת את כל התשלומים מעבירה את התמורה ישירות לחשבון ניירות הערך של הלקוח דרך חבר הבורסה

כן, הבורסה מספקת פתרון סליקת הנפקה מלא לחברה.תפעול הסליקה עולה 5,000 ₪ להנפקה

משקיעים

כן , הם צריכים לעמוד בתנאי הכשירות של חוק ניירות ערך בישראל

משקיעים אשר אינם כשירים יוכלו להירשם במרשם בעלי המניות בחברה לרישומים ולקבל מספר נייר, אך לא יקבלו גישה למערכת המסחר של TASE-UP

לא, כלל המחזיקים יופיעו כשורה אחת בלבד תחת השם של החברה לרישומים

לא, המגבלה היחידה הינה שהמשקיע שפועל בפלטפורמה חייב להיות משקיע כשיר