תהליך הרישום והגיוס בפלטפורמת TASE UP

חברות – מעוניינות להתחיל בתהליך הרישום ל – TASE UP?

בנינו בדיוק עבורכם תרשים שיסייע לכם להבין איך מתחילים ומה התהליך שתעברו עד לשלב הרישום למסחר. התרשים שלפניכם כולל הן את התהליך של גיוס הון והן את התהליך של רישום ניירות החברה במערכת. במידה ואתם לא מתכננים לגייס ומעוניינים ברישום ומסחר בניירות הערך במערכת TASE UP, אזי ניתן לדלג על שלבים 2, 3, 5

פנייה לבורסה

בדיקת היתכנות ראשונית ומידת ההתאמה ל-TASE UP

1

2

בדיקה ראשונית

עם חתמים / מפיצים / שותפים בפלטפורמה – בשלב זה החברה המגייסת תשוחח / תפגוש מספר חתמים / מפיצים / יועצי הנפקה ותציג להם את פעילותה

התקשרות

עם מפיץ / חתם / שותף בפלטפורמה (אין חובה לעבוד עם הגורמים הללו והחברה יכולה לנהל את תהליך הגיוס בעצמה)

3

4

הגשת מסמך רישום ותשלום דמי בדיקה

תיאור של התאגיד המנפיק, מבנה הפעילות והקרן הצהרה שהחברה עומדת בתנאי הכשירות של חברה ב TASE UP תיאור ניירות הערך שירשמו למסחר, כולל היבטי מיסוי תיאור מנגנוני חלוקת הרווחים כולל חבות המס בגינם בגיוס אג”ח – נדרש גם הגשה של שטר הנאמנות בשותפות – תיאור היבטי מיסוי, לאחר קבלת רולינג ממס הכנסה בתאגיד זר – חוות דעת של עו”ד שאין מגבלת לרשום את ניירות הערך מינוי חברה לרישומים

Road
Show
Road
Show

התקשרות

בשלב זה החתם/המפיץ/יועץ ההנפקה/ שותף בפלטפורמה יפגיש בין החברה המועמדת לבין מספר גופים מוסדיים/ משקיעים כשירים. החברה המועמדת תציג למשקיעים את הפעילות שלה ולאחר מכן המשקיעים יזרימו את הביקושים לרכישת ניירות הערך
סליקת
ההנפקה

5

סליקת
ההנפקה

6

רישום למסחר של ניירות הערך

כולל תשלום דמי רישום. ישנה אפשרות להשתמש במסלקת הבורסה לסליקת ההנפקה – חיוב חשבונות המשקיעים דרך חבר הבורסה, העברת התמורה הכספית לחברה והפקדת ניירות הערך בחשבונות ניירות הערך של המשקיעים.

תחילת מסחר