חברות TASE UP

סינון לפי סוגי ני"ע:

אורמת טכנולוגיות, אינק

מספר חברה בבורסה: 2250
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

חברה זרה העוסקת בפיתוח וייצור טורבינות כח להספקת אנרגיה חשמלית ובפיתוח פרויקטי אנרגיה חילופית.

איי.סי.אל גרופ בע"מ

מספר חברה בבורסה: 281
מספר חברה ברשם החברות: 520027830
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

חברת האם של חברות המפיקות אשלג,כימיקלים,פוספטים ודשנים.

אלון חברת הדלק לישראל בע"מ

מספר חברה בבורסה: 2202
מספר חברה ברשם החברות: 520041690
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

חברת השקעות השולטת ב"אלון חיפושי גז".

אלטשולר שחם בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1669
מספר חברה ברשם החברות: 511446551
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

החברה עוסקת בעסקי נירות ערך,בניהול קרנות נאמנות,תיקי השקעות קרנות השתלמות ושולטת ב"אלטשולר שחם גמל".

אליהו הנפקות בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1700
מספר חברה ברשם החברות: 515703528
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן ב"אליהו".

אלעד גרופ יו.אס 2019 אל.אל.סי

מספר חברה בבורסה: 1789
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

השותפות עוסקת בהנפקת אג"ח למימון פעילות נדל"ן ובניה של קבוצת אלעד בארה"ב.

אמקור בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1626
מספר חברה ברשם החברות: 510064603
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

החברה עוסקת בייזום,הקמה וניהול נדל"ן מניב בישראל.

אס.פי.סי אל-עד

מספר חברה בבורסה: 1229
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

החברה עוסקת בהנפקת אג"ח למימון פעילות נדל"ן ובנייה של קבוצת אלעד בארה"ב.

ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1089
מספר חברה ברשם החברות: 520044439
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

החברה שולטת ב"איי.די.איי. ביטוח","אדגר השקעות" ו"מימון ישיר"

בנק הפועלים בע"מ

מספר חברה בבורסה: 662
מספר חברה ברשם החברות: 520000118
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים.

בנק לאומי לישראל בע"מ

מספר חברה בבורסה: 604
מספר חברה ברשם החברות: 520018078
סוגי ני"ע: אגח הוני ניתן להמרה

בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים.

גב-ים נגב בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1755
מספר חברה ברשם החברות: 514189596
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

החברה עוסקת בהקמה וניהול פארק לתעשיות עתירות מדע בב"ש.

גדות מסופים לכימיקלים (1985) בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1791
מספר חברה ברשם החברות: 520040775
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

החברה עוסקת ביבוא,איחסון,שיווק והובלת כימיקלים ושמנים.

גמא ניהול וסליקה בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1510
מספר חברה ברשם החברות: 512711789
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

החברה עוסקת במתן אשראי חוץ-בנקאי ושרותים לכרטיסי אשראי.

דליה חברות אנרגיה בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1840
מספר חברה ברשם החברות: 514798826
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

החברה עוסקת בייזום,הקמה ותפעול של תחנות כח וייצור חשמל.

דלק ואבנר(תמר בונד) בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1620
מספר חברה ברשם החברות: 514914001
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

חברת פרוייקט המנפיקה אג"ח למימון פעילות מאגר הגז "תמר".

דלק תמלוג על לוויתן בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1816
מספר חברה ברשם החברות: 514798826
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

חברת פרוייקט המנפיקה אג"ח למימון פעילות מאגר הגז "לוויתן".

וויו (Veev) גרופ אינק

מספר חברה בבורסה: 1837
סוגי ני"ע: מניה רגילה

החברה עוסקת בפיתוח טכנולוגיה לבנייה טרומית. מניות החברה נסחרות ב-TASE-UP.

חברת דואר ישראל

מספר חברה בבורסה: 1541
מספר חברה ברשם החברות: 513467191
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

חברה ממשלתית העוסקת במתן שירותי דואר ובנקאות.

חברת החשמל לישראל בע"מ

מספר חברה בבורסה: 600
מספר חברה ברשם החברות: 520000472
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

חברה ממשלתית העוסקת בייצור,אספקה וחלוקת חשמל לצרכנים.

י.ח.ק להשקעות - שותפות מוגבלת

מספר חברה בבורסה: 1721
מספר חברה ברשם החברות: 550016091
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

השותפות המוגבלת מחזיקה במניות "אקויטל".

כלל תעשיות בע"מ

מספר חברה בבורסה: 608
מספר חברה ברשם החברות: 520021874
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

חברה ממשלתית העוסקת בייצור,אספקה וחלוקת חשמל לצרכנים.

לוויתן בונד בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1808
מספר חברה ברשם החברות: 516223864
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

חברת פרוייקט המנפיקה אג"ח למימון פעילות מאגר הגז "לוויתן".

מימון ישיר הנפקות (סדרה 4) בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1718
מספר חברה ברשם החברות: 515631026
סוגי ני"ע: אג"ח מרובה פדיונות

החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן ב"מימון ישיר".

מימון ישיר הנפקות (סדרה 6)

מספר חברה בבורסה: 1744
מספר חברה ברשם החברות: 515697696
סוגי ני"ע: אג"ח מרובה פדיונות

החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן ב"מימון ישיר".

מימון ישיר הנפקות (סדרה 7)

מספר חברה בבורסה: 1757
מספר חברה ברשם החברות: 515828820
סוגי ני"ע: אג"ח מרובה פדיונות

החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן ב"מימון ישיר".

מימון ישיר הנפקות (סדרה 8) בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1758
מספר חברה ברשם החברות: 515832442
סוגי ני"ע: אג"ח מרובה פדיונות

החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן ב"מימון ישיר".

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1675
מספר חברה ברשם החברות: 513893123
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

החברה עוסקת במתן אשראי חוץ-בנקאי לרכישת רכבים ומטרות אחרות.

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

מספר חברה בבורסה: 566
מספר חברה ברשם החברות: 520007469
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

החברה עוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי,ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים".

מקורות חברת מים בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1150
מספר חברה ברשם החברות: 520010869
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

חברה ממשלתית העוסקת בהפקת,התפלת,הולכת ואספקת מים.

מקס איט פיננסים בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1763
מספר חברה ברשם החברות: 512905423
סוגי ני"ע: אגח הוני ניתן למחיקה

חברה עוסקת בהנפקת וסליקת כרטיסי אשראי.

מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1666
מספר חברה ברשם החברות: 510687403
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

החברה עוסקת בהקמה וניהול פארק לתעשיות עתירות מדע בחיפה.

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1418
מספר חברה ברשם החברות: 513436394
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

חברה ממשלתית העוסקת בהקמת ותפעול המערכת להולכת גז טבעי.

נתיבים אגרות חוב בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1191
מספר חברה ברשם החברות: 513502229
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב מובנות.

עירית רעננה

מספר חברה בבורסה: 1352
מספר חברה ברשם החברות: 500287008
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

רשות מקומית המנהלת את העיר רעננה ומספקת מגוון שרותים לתושבים .

פי.אס.סי-קאן בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1935
מספר חברה ברשם החברות: 515653673
סוגי ני"ע: מניה רגילה

פי אז סי היא חברת המפ (HEMP) והסי.בי.די (CBD) הפועלת בארה"ב באיחוד האירופי ובישראל . לחברה תשתית נרחבת בארה"ב, והיא פועלת במודל משולב-אנכית ומנהלת ישירות את כל החלקים בשרשרת הערך – מהגידול ועד למכירת המוצר הסופי. החברה פועלת במספר תעשיות צרכניות מרכזיות: בריאות, מזון ומשקאות, קוסמטיקה ויופי ומזון לבעלי חיים.

צים שירותי ספנות משולבים בע"מ

מספר חברה בבורסה: 651
מספר חברה ברשם החברות: 520015041
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

החברה עוסקת בהובלה ימית ברחבי העולם.

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1315
מספר חברה ברשם החברות: 520042185
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

חברה ממשלתית העוסקת בפיתוח וייצור מערכות לחימה מתקדמות.

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

מספר חברה בבורסה: 1809
מספר חברה ברשם החברות: 520027293
סוגי ני"ע: אג"ח קונצרני

חברה ממשלתית העוסקת בפריקה,אחסוןוהובלה של נפט ומוצרי דלק.